portal.lib.tuke.sk/etd.

Vážení študenti, podľa metodického usmernenia Ministerstva školstva sa všetky záverečné práce (ZP) musia podrobiť kontrole zhody dokumentov. V rámci tohto usmernenia bol v našej knižnici spustený portál pre registráciu ZP. Práce je nutné písať v šablóne a po odovzdaní sa ZP vyhodnotí a výsledok sa zohľadní pri obhajobe ZP na štátnej skúške.

Dôležité informácie

  • Návod na registráciu záverečných prác, často kladené otázky FAQ: POSTUP ETD


Počet záverečných prác evidovaných systémom ETD TUKE: 51665


Viac info.